Welcome to GPS Perimeter Systems

E-Mail or call +44(0)1604 648344

Perimeter Security Solutions

GPS Perimeterlarm Solutions AB är experter på att leverera kostnadseffektiva perimeterlarmsystem utomhus för detektering av inkräktare på områden utomhus - innan dom kan medföra ytterligare skada.

Den noggranna planeringen och placeringen av detektorer utomhus mot inkräktare kan ge en avsevärd kostnadsbesparing ifråga om personella resurser, förlust av gods och minimering av skador vilket snabbt kan betala tillbaka investeringen. Det är emellertid mycket svårare än att planera system för den kontrollerade omgivningen som oftast finns inomhus i de flesta byggnader.

Vi måste ha ett system som inte bara passar typen av område utan även ett som kan fungera lika väl under alla typer av extrema väderförhållanden.

När allt kommer omkring, klockan 04:00 en januarimorgon i Norge är en annan värld än klockan 14:00 en eftermiddag i juli i södra Spanien.

Inte endast vädret är en variabel utan även platsens utseende är vanligtvis olika för nästan varje plats som man måste tänka på. Det kan finnas ett stängsel eller mur (eller båda), markenytan kan luta eller bölja, utseendet på området kommer säkert variera och vi kanske vill hålla folk innanför hellre än utanför.

Ett grundläggande krav är hur man skall ansluta systemet med befintliga installationer, speciellt då CCTV övervakningssystem, så att den korrekta responsen skapas i varje speciell situation.

Utifrån detta är det tydligt och viktigt att det bör vara ett system som kan uppfylla alla variabler och att det finns en stor erfarenhet av systemapplikationer innan något investeringsbeslut görs.

Systemtyper inkluderar osynliga nedgrävda detektionssystem, stängselmonterade mikrofonkabelsystem, mikrovågsbarriärer, infraröda strålar och barriärer, "taut wire" och fiberoptiska detektionssystem. Alla dessa kan märkbart öka säkerheten för alla områden.

Besök även GPS Perimeterlarm Solutions AB.

 

Perimeter Security

For the very best in perimeter security systems, make us your first and only choice. Here at GPS Perimeter Systems, our experts are amongst the best in the business, and boast a vast amount of knowledge and extensive experience in all aspects of external perimeter security systems, so make that call today.

Fence Security

Are you looking for a highly secure, strong, fence security system which is convenient to install and competitively priced? Then look no further, as here at GPS Perimeter Systems we pride ourselves in offering some of the best systems around. Whatever your needs, we will have a fence security system which fully meets your requirements.

Perimeter Alarms

Reliable perimeter alarms are vital in various different environments, and go a long way in providing an extremely high level of security. We boast a great range of perimeter alarms, and as our team have years of experience in their field, you can trust us to provide you with the best system for your individual needs.

GPS Perimeter systems

You can't afford to take any chances when it comes to security, and if you're looking for the most reliable, hi-tech GPS perimeter systems out there, you have come to the right place. Our GPS perimeter systems are suitable for a range of applications, and the amazing GPS Plus allows you to enjoy the most discreet protection ever.

Fibre optic security

Here at GPS Perimeter Systems, our Snake and Miles fibre optic security systems are known for offering an unbelievably high level of protection, and points of attack can be identified within seconds. Trust us to provide you with a fibre optic security system which won't let you down- contact one of our team today.

Microwave security

Microwave security systems are ideal for those looking for a cost effective way of enhancing line of sight security, and here at GPS Perimeter Systems we offer only the most reliable and quality systems around. Consult one of our dedicated team of experts today for a microwave security system which accurately meets your requirements.

GPS Perimeter Systems +44 (0) 1604 648344

©Copyright GPS Perimeter Systems 2007 • Site designed by ravecreative | Google Sitemap | SEO by Just Search ltd
 

admin access

Logon

english

CHIN001