Buried Systems

E-Mail or call +44(0)1604 648344

Buried System Installation

Den huvudsakliga egenskapen för dessa typer av system är att de är osynliga när de är installerade och därför mycket svåra för en inkräktare att lokalisera.

De följer utseendet och konturen på oregelbundna gränsytor och kräver inte heller "fri sikt" för applikationen. Detta gör dom ideala för oregelbundna högsäkerhetsinstallationer.

De behöver inte heller någon speciell fysisk barriär som stängsel eller mur.

Det är väsentligt att de fungerar under olika markytor såsom gräs, grus, asfalt och plattlagda ytor, med samma zon.

Vi har olika system tillgängliga som passar olika applikationer (klicka på namnet för mer information):

Pressure System

Point ID Pressure System

GPS använder känslig markslang som är parallellt nedgrävda 25 till 30 cm djupt och 1 till 1.5 meter isär.

De är fyllda med miljövänlig vätska och trycksatta till c:a 4 atm. Slangarna detekterar tryckdifferensen mellan de båda som skapas av en annalkande inkräktare.


PPS använder samma detektionsprincip som GPS systemet, baserad på vätskefyllda slangar runt området.

Med hjälp av avancerad process- och tidtekniker så kan en inkräktares intrångspunkt definieras ned till en exakthet på +/-5m inom varje 200 meters zon.

Dual Technology

Leaky Coaxial System

DPS är ett dubbel-teknologisystem som använder en kombination av GPS/PPS och/eller RFC detektionssystem.

Detta skapar ett extremt stabilt högsäkerhetssystem, passande till de mest krävande applikationer.

RFC använder två läckande koaxialkablar parallellt nedgrävda på 25 till 30 cm djup och 1 till 1.5 meter isär runt området.

En kabel sänder en radiosignal som mottages av den andra kabeln. Förändringar i den mottagna signalen skapade av en inkräktare kan bli detekterad och analyserad.

GPS Perimeter Systems +44 (0) 1604 648344

©Copyright GPS Perimeter Systems 2007 • Site designed by ravecreative
 

admin access

Logon

english

CHIN001