Integration

E-Mail or call +44(0)1604 648344

Photo

Multiplex 2000

MX2000 är ett insamlings- och hanteringssystem för GPS Standards olika områdesdetektorer.

Genom att använda en gemensam bus-kabel, som levererar all datakommunikation samt strömförsörjning, kan den centrala Universala Kommunikations Processorn (UCP) styra och övervaka upp till 64 sensorer.

Bus-kabeln kan konfigureras antingen genom två grenar som vardera är upp till 5 km lång eller som en slinga på 5 km, vilket ger extra säkerhet mot kabelskador.

Alternativ för användning av fiberoptiska kablar finns också.

Alla typer av GPS-standard sensorer kan anslutas till bussen och alla enskilda driftparametrar och kvalitetskrav för varje enskild givare kan övervakas och justeras med hjälp av en dator som ansluts till UCPn.

Larmdata från andra sensorer kan också samlas in och integreras i systemet.

Programvaran har också ett grafiskt användargränssnitt för att visa larm från sensorer i realtid. Genom att mjukvaran är lösenordsskyddad, kan flera operatörer med olika rättigheter logga in på systemet och övervaka bland annat ljudspår.

Photo

Photo

Photo

GPS Perimeter Systems +44 (0) 1604 648344

©Copyright GPS Perimeter Systems 2007 • Site designed by ravecreative
 

admin access

Logon

english

CHIN001